Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaTips & Tricks voor personeelszaken

A

Aandelen voor werknemers

Aanpassing arbeidsduur

Alcoholgebruik op het werk

Arbeidsomstandigheden - RSI voorkomen 

Arbeidsongeschikt

Arbeidstijd - te laat komen - sancties

Arbeidstijdenwet 

Arbeidsovereenkomst , AOK

Arbowet - algemene info

B

Bedrijfsuitje - ricico's & aansprakelijkheid

Belonen

Beoordelen - het gesprek

Beslissen

Bezwaar, voorlopig, tegen overheidsbesluit

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Burnout, zorgplicht en aansprakelijkheid

C

Collectief ontslag - Meldingsplicht

Communicatie-pyramide

Competentiemanagement

Conflictsituatie analyseren

Consultants inhuren

D

Declaraties - Declaratie van onkosten

Discriminatie - Leeftijd

Dossier

E

Empathie

Excellent Presteren - High Performance Organisation (HPO)

 F

Fiscale regels voor telecommunicatie

Functioneringsgesprekken

Wij hebben diverse standaarddocumenten beschikbaar die snel omgezet kunnen worden naar uw bedrijf en specifieke situatie. Denk hierbij aan formulieren, procedures en schriftelijke communicatie met (kader-)medewerkers. Hebt u hiervoor belangstelling bel of mail ons.

Functioneringsgesprek, zo doe je dat

G

Getuigschrift voorbeeld

Goed werkgeverschap

Goed werknemerschap

H

Handige links

HR - Functie - omschrijving en resultaatgebieden

I

Identiteitspapieren

Identiteitscontrole, checklist

Identiteitsbewijs - welk wanneer

Inspiratie

Integriteit

Internetgebruik - gedragscode

Internetsites & Vacaturesites

 

K

Korter werken

L

Leidinggeven 

Levensloopregeling 

Levensloopregeling - en dan ziek

Loonbeslag

Loon bij overlijden

M

Motivatie

O

ontslag

Ontslag - vaststellingsovereenkomsten - beeindigingsovereenkomsten met wederzijds goedvinden

Ongezond personeel, hoe ga je er mee om.

Opleiden - Studeren op kosten van de baas

Opleiden - Belastingaftrek

Opleiden - Persoonlijk Ontwikkeling Plan

Opzegtermijn - te laat opzeggen

Opzegtermijn - wettelijk

Outplacement

P

Pensioen opbouwen met banksparen 

 Personeelsdossier

Personeelshandboek - begeleidende brief

Presentatietips

Psychopaat herkennen

POP

R

Reisaftrek

Vormen van reorganiseren

S

sollicitatiegesprek

stage 

stage tips

stamrecht - de voorwaarden

V

Vacaturesites & Internetsites

Vakantie

Verzekeren - bedrijfsuitje - risico's 

W

Werkplek - omvang - m2

Werksfeer bespreken

Werving & Selectie

Woon - Werkverkeer - Reisaftrek

Z

Ziekteverzuim

Zorgverlof

Zwangerschapsverlof

 

terug