Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamLevensloopregeling - en dan ziek

Voor de werkgever is verlof in het kader van de levensloopregeling onbetaald. Hij betaalt dus geen loon door. Dat een werknemer in die tijd een inkomen geniet (omdat hij daarvoor heeft gespaard) is een andere zaak. Dat is immers het gevolg van de overeenkomst met de levensloopverzekeraar. Ziekte in een tijd waarin geen aanspraak bestaat op loon kan niet ineens zo’n aanspraak op loon doen ontstaan.

Het is dan ook aan de werknemer om zich hiervoor bij te verzekeren. Dat kan door middel van een vrijwillige verzekering voor de ziektewet die als vangnet voor dit soort gevallen nog steeds bestaat.

Als uw werknemer nog steeds ziek is als zijn levensloopverlof afloopt en de arbeidsovereenkomst nog steeds bestaat, ontstaat voor u wel de wettelijke plicht tot loondoorbetaling.

Dat is ook het geval als het om deeltijdverlof gaat. Is de werknemer nog gedeeltelijk aan het werk, dan betaalt u het loon dat hij tijdens die uren verdient.

terug

bron: de salarisadministrateur