Libra personeelsdiensten


Ga direct naar:


Medewerkers in dienst hebben en houden

U hebt talentvolle medewerkers in dienst waarvoor u een goed en aantrekkelijk werkgever wilt zijn. Afhankelijk van de situatie kunt u verschillende acties ondernemen om uw medewerkers "aan boord" te houden. 
Om te beginnen zult u een aantal elementaire zaken op orde willen hebben.......

Wij kunnen u een helpende hand bieden, zodat u voldoet aan wettelijke eisen maar ook als u in bredere zin uw personeelsbeleid en/of arbobeleid vorm wilt geven.


Medewerkers in dienst nemen (meer...)
Afscheid nemen van medewerkers (meer...)


beoordeling