Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamOntwikkelen arbo-en verzuimbeleid

Duidelijk beleid bespaart tijd, werk en kosten
Bedrijven hebben vaak niet of nauwelijks zicht op wat hun verplichtingen zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Hoewel er meestal wel belang gehecht wordt aan dit onderwerp, ontbreekt de tijd en de kennis om er goed en passend beleid voor te maken. 

Overzichtelijk arbo- en verzuimbeleid
Wij maken overzichtelijk arbo- en/of verzuimbeleid met u en koppelen daaraan duidelijke plannen. Wat door wie geregeld of gedaan moet worden en wie welke verantwoordelijkheden op zich zal nemen.

SMART
De doelen en afspraken die we met u vaststellen verwoorden wij: SMART. 
Dus geen dikke boekwerken of onleesbare notities maar: 
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.


Personeelsdiensten        

Arbo Advies