Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNPersoneelsdossier - werkbaar model

Het bijhouden van een personeelsdossier dient meerdere doelen:
- Het overzichtelijk bewaren van personeelsgegevens.
- Voldoen aan de wettelijk plicht tot bewaren van bepaalde gegevens.
- Het bijhouden van het functioneren van een medewerker (verslagen van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken). 

Een werkbaar personeelsdossier: 

Stamgegevens (A4)
"¢ functie,
"¢ naam, voornamen, voorletters,
"¢ geslacht, geboortedatum,
"¢ adres, woonplaats, telefoonnummer,
"¢ bank- en gironummer,
"¢ nationaliteit, geboorteplaats,
"¢ datum van indiensttreding.

Persoonlijke gegevens (tab)
"¢ Sollicitatiebrief en CV, Kopieën van diploma"s
"¢ Kopie van identiteitsbewijs, Sofinummer
"¢ Werkvergunning (bij een buitenlandse werknemer) 

De arbeidsovereenkomst (tab)
"¢ Aanstellingsbrief
"¢ Arbeidsovereenkomst
"¢ Personeelsreglement
"¢ Vakantie- en verlofregeling
"¢ Pensioenvoorziening

Het functioneren (tab)
"¢ Functiebeschrijving
"¢ Functiewijzigingen 
"¢ Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken
"¢ Persoonlijk Opleidingsplan
"¢ Officiele waarschuwingen 

Bijlagen
"¢ Trouwkaart, Geboortekaartjes 
"¢ Overige correspondentie 

Bewaartermijnen
Voor personeelsgegevens gelden verschillende wettelijke bewaartermijnen. Een termijn van 7 jaar is voorgeschreven voor persoonlijke gegevens zoals: datum van indiensttreding, naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en de salarisadministratie. Voor andere gegevens geldt een termijn van 5 of van 2 jaar.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De gegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
De administratie moet voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Hebt u vragen of een opmerking over dit onderwerp bel ons 0524 291244 of stuur ons een e-mail.

Wij houden uw personeelszaken op orde! 

terug