Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamPre Employment Screening

Wie gebruik maakt van pre employment screening, verzamelt voordat een arbeidsovereenkomst definitief wordt aangegaan, informatie over het (arbeids-)verleden van een sollicitant. Deze informatie wordt geverifieerd met in achtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (meer...)

Onze screening is bedoeld om mogelijke problemen en teleurstellingen met toekomstige medewerkers uit te sluiten. Wij onderzoeken in hoeverre sprake is van onvolkomenheden die nadelig kunnen zijn voor de uitoefening van de functie. Wij streven naar een optimale betrouwbaarheidsgarantie met betrekking tot de persoonlijke gegevens in een curriculum vitae.

Integriteit
Het onderzoeken van de integriteit van een sollicitant is een lastige en tijdrovende taak. Ook omdat het nog regelmatig als "not-done" wordt beschouwd om een kandidaat het spreekwoordelijke "hemd van het lijf" te vragen,  blijft controle van gegevens vaak achterwege.

Toch is die controle zeker de moeite waard. Niet in de laatste plaats omdat uit onderzoek blijkt dat in een flink aantal gevallen sollicitanten onwaarheden vermelden in hun Curriculum Vitae.

Zonder de relatie met uw toekomstige medewerker onder druk te zetten kunt u deze taken aan ons uitbesteden. Wij bieden de mogelijkheid om het Curriculum Vitae van kandidaten intensief te screenen. Libra Personeelsdiensten organiseert indien gewenst ook de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag. 

Door toepassing van pre employment screening neemt het afbreukrisico af, simpelweg omdat er (veel) meer bekend is over de achtergronden van de kandidaat.

Hoe?
Wij bieden u 3 mogelijkheden!
                                                          standaard screening (meer...)
                                                          uitgebreide screening (meer ...)
                                                          extra uitgebreide screening (meer...)

personeelsdiensten