Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaWet Bescherming Persoonsgegevens

In de screeningsprocedures van Libra Personeelsdiensten wordt gewerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ter bevestiging hiervan beschrijven wij hierna een aantal procedurekenmerken.

De kandidaat geeft Libra Personeelsdiensten schriftelijk toestemming de gegevens uit zijn/haar Curriculum Vitae te gebruiken. De huidige werkgever wordt pas na specifieke toestemming benaderd.
Bij vroegere werkgevers zal met name geí¯nformeerd worden naar gegevens die direct verband houden met bekleedde functies.

De opdrachtgever wordt door ons geinformeerd wanneer de kandidaat gebruik maakt van zijn/haar recht om, zonder opgaaf van redenen, aangeleverde gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

De kandidaat van wie het Curriculum Vitae wordt gescreend, dient toestemming te geven voor het ter beschikking stellen/doorsturen van de screeningsrapportage aan de opdrachtgever.

Uw Pre Employment Screening is bij ons in professionele handen. Bij elk onderzoek wordt proportionaliteit en subsidiariteit zorgvuldig afgewogen.

Libra Personeelsdiensten archiveert geen kandidaat-gegevens die voortkomen uit
Pre Employment Screening. Deze gegevens worden vernietigd wanneer de procedure is beëindigd.


terug