Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNMediation

Mediation: Samen werken aan een oplossing
Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een uitkomst die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. 
Doordat partijen middenin het conflict zitten, zien zij vaak zelf die oplossing niet meer. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator neemt geen standpunt in, maar brengt de communicatie weer op gang en helpt  partijen om hun eigen oplossing te vinden.

Voorwaarden
Vrijwilligheid: een mediation is alleen zinvol als beide partijen de wil hebben om samen uit de problemen te komen.
Vertrouwelijkheid: is een belangrijke voorwaarde om de mediation te laten slagen. Partijen en de mediator verplichten zich tot geheimhouding, tenzij gezamenlijk anders wordt overeengekomen.

Voordelen
- snel, goedkoper dan procederen,
- vertrouwelijk, deskundige begeleiding, 
- actieve rol van partijen,
- ruimte voor creatieve oplossingen, 
- geen onnodige beschadiging van relaties,
- meer kans op acceptatie, gezamenlijke oplossing.

Procedure
De mediation begint met een overeenkomst: een afspraak om te trachten het conflict door mediation op te lossen.
Dan start de mediator de bemiddeling: de partijen stellen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg en begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. Niet de formele standpunten, maar de belangen van partijen en de toekomst staan daarbij centraal. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst van de mediation wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst

Wanneer? 
Bij samenwerkingsproblemen, arbeidsconflicten, zakelijke conflicten, echtscheiding, geschillen over de verdeling van de boedel, geschillen tussen buren of geschillen tussen burger en overheid.

Kosten?
De kosten van een mediation-procedure zijn: honorarium van de mediator (op basis van uurtarief) en eventueel de huur van een gespreksruimte. Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. 
Het staat partijen vrij om hierover andere afspraken te maken.

terug