Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaArbowet - algemene info

Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe Arbowet van kracht. Het aantal regels waar werkgevers op het gebied van arbeidsomstandigheden mee te maken krijgen, is hierdoor flink afgenomen. De overheid wil met de wetswijziging werkgevers en werknemers meer eigen verantwoordelijkheid geven om het arbobeleid naar eigen wens in te vullen.

Doelen van de Arbowet

Minder arboregels vanuit de overheid en meer eigen verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers. Dat is het doel dat de regering met de Arbowet voor ogen heeft. Hierdoor is volgens de regering meer maatwerk mogelijk en komt er meer draagvlak voor goede arbeidsomstandigheden.

Doelvoorschriften

Uitgangspunt van de wet is dat de overheid alleen de normen en doelen bepaalt voor goede arbeidsomstandigheden. De sociale partners - werkgevers en werknemers - moeten per branche vervolgens zelf bepalen hoe ze de doelvoorschriften willen bereiken. Deze middelvoorschriften komen in de arbocatalogus van iedere sector te staan.

Deregulering

Op arbogebied zijn veel regels afkomstig uit Brussel. In de Arbowet streeft de overheid naar een minimum aan Nederlandse regels bovenop die van de Europese Unie. Aanvullende regelgeving, de zogeheten nationale kop, blijft alleen bestaan waar het echt nodig is, bijvoorbeeld voor bedrijven die met professioneel vuurwerk werken.

Maatwerk

De overheid geeft werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden. Zij bepalen in onderling overleg hoe ze aan de wettelijke verplichtingen gaan voldoen. De methode hiervoor kan in iedere onderneming of sector anders zijn. Op deze manier hoopt de overheid dat er maatwerkoplossingen komen die beter aansluiten op de praktijk.

P&O

Hoewel P&O meestal niet direct betrokken is bij het arbobeleid, biedt de wet toch een paar kansen. Voor inrichting van het arbobeleid is steeds meer samenwerking en goede communicatie tussen verschillende partijen nodig. De personeelsadviseur kan hierin een aanjagende of coördinerende rol in spelen.

terug

lees meer over dit onderwerp