Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamHandige links

 

http://www.happynews.nl/category/topartikelen/

BNR

uitzendinggemist

nu

Fok

teletekst

telegraaf

geenstijl

 

 


kvknetwerk

bvoprichten

businesscompleet

zibb

antwoordvoorbedrijven

de zaak

www.fuelswitch.nl

www.leasetrader.nl


ez

overheid

eerstekamer

Stichting Pensioenkijker

 het Burgerlijk Wetboek (BW).

de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
 

de Arbeidstijdenwet

 de Arbeidsomstandighedenwet.

de Wet arbeid en zorg

wetgeving over gelijke behandeling.

Agentschap SZW (veelal voor sociale projecten en scholingssubsidies) 

SenterNovem (Agentschap van EZ voor innovatieve en technische projecten). 

rijksoverheid
 


 

www.berekenhet.nl

www.skype.com

treinreiswinkel

Buienradar

knmi

cbs

consumentenbond

weerbericht

evenementen in Nederland

babylon

http://www.flitsservice.nl/

hoedoe.nl


personeelsdocumenten

alcohol

arboportaal

arbeidsrecht

jurofoon

 beroepsziekten

rokenendewet

penoactueel

carrieretijger

lancelots

leren

 NVP

 HRM op Wikipedia

 http://www.leerwiki.nl/Hoe_gebruik_je_de_STAR_methode

overhetnieuwewerken.nl/home

stichting van de arbeid

vereniging arbeidsdeskundigen

 werksite

www.arbonieuwestijl.nl  site van ministerie van SoZaWe over het sinds 2007 veranderde arbobeleid

Muisarm Stichting RSI met info over preventie en bestrijding van de muisarm

Companyrating   geeft werkzoekenden inzicht in bedrijven en instellingen waar hoogopgeleiden werken

www.ikkan.nl 

www.vkbanen.nl

www.allevacaturesites.nl

 

www.headhuntersinnederland.nl

 

 www.managementmodellensite.nl 

terug

 

 

www.werkgever-vacatures.nl