Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNIntegriteit

Vervangende woorden voor Integriteit (volgens Van Dale)
Ongeschonden en onschendbaar, rechtschapen en onomkoopbaar.

Het vinden van een diepere of bredere betekenis voor Integriteit brengt ons in de buurt van de deugdenleer.
De volgende 7 blijken daarbij centraal te staan:
1. prudentia; voorzichtigheid/wijsheid
2. jusititia; rechtvaardigheid/rechtschapenheid/eerlijkheid
3. fortitudo; moed/vasthoudendheid
4. temperantia; matigheid/zelfbeheersing
5. fides; geloof
6. spes; hoop
7. caritas; liefde

De eerste 4 zijn de klassieke (vooral via Aristoteles) en de laatse 3 de theologische (vooral via Thomas van Aquino).

Integriteit kun je vooral onderbrengen bij justitia, maar velen zullen wel het gevoel hebben dat ze met de andere deugden ook te maken heeft, zelfs met de theologische. Een integer mens gelooft toch wel in het goede, hoopt daarop (niet alleen voor zichzelf) en heeft het goede lief in woord en daad. Justitia is de kern van integriteit en de andere deugden dragen daaraan bij.

Het verschijnsel integriteit kunnen we niet zien als een emotie of een gevoel. Het is een congruent geheel van mentaliteit, attitude, gedragingen en handelingen. Het geheel ligt het sterkst in de sfeer van justitia maar ook andere deugden spelen een rol. Je kunt niet integer (rechtvaardig en eerlijk) zijn en blijven zonder een zekere voorzichtigheid, een bepaalde moed en matigheid en ook niet zonder een soort levensbeschouwelijk fundament (geloof, hoop en liefde).

Bron: Tijdschrift voor Coaching
 

terug