Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamOpleiden: Belastingaftrek

Door (bij)scholing van uw personeel kunt u er voor zorgen dat uw personeel goed opgeleid is en blijft. Daarvoor kunt u uw personeel externe cursussen laten volgen. Het is dan goed te weten dat de belastingdienst vaak flink meebetaalt aan deze scholingskosten via de zogenaamde scholingsaftrek.

De scholinsaftrek is een extra aftrekpost op uw winst. Hiervoor zijn twee scholingsfaciliteiten in het leven geroepen:
1. fiscale scholingsfaciliteit
2. afdrachtsvermindering scholing

1. Fiscale scholingsfaciliteit
De Scholingsaftrek heeft betrekking op kosten en lasten die het bedrijf maakt voor scholing van zijn werknemers. Onder scholing wordt verstaan: cursussen, opleidingen en studies voor beroep
De Scholingsaftrek is toepasbaar voor alle ondernemingen die belastingplichtig zijn. Uiteraard zijn de kosten voor scholing als bedrijfskosten volledig aftrekbaar. De scholingsfaciliteit bestaat uit een extra aftrek van nog eens 40% van de gemaakte kosten voor scholing. Voor werknemers boven de 40 jaar is deze extra aftrek 80%.

2. Afdrachtsvermindering scholing
Voor organisaties en instanties die niet belastingplichtig zijn is een aparte regeling getroffen. De gemaakte scholingskosten worden via een vermindering van de loonbelasting (maximaal 28%) verrekend.

Voor beide regelingen gelden een aantal regels en voorwaarden. Deze zijn bij uw accountant of de belastingdienst op te vragen. Meer informatie en de volledige wetstekst kunt u vinden op de site van de belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon voor ondernemers: 0800-0443.

Over wat voor scholing gaat het?
De fiscus is alleen royaal als het gaat om vakcurssusen die nodig zijn voor het verkrijgen of op peil houden van vakkennis. Anders is er volgens de fiscus dus geen sprake van scholingskosten waarvoor de regeling geldt. Ook moet het nodig zijn voor de functie.

Als een nieuwe medewerker praktijkbegeleiding krijgt van een ervaren medewerker, dan wordt dit niet aangemerkt als scholing; dus geen schoilingsaftrek.

Dubbel voordeel:
Als u een medewerker naar een externe cursus stuurt en u vraagt hem/haar via interne lessen de opgedane kennis over te brengen aan collega's, dan levert dat fiscaal dubbel voordeel op:
Want voor een externe cursus krijgt u scholingsaftrek en ook voor de arbeidsuren die samenhangen met de interne scholing.

De benodigde tijd om lessen voor te bereiden, ook al is dat geen werktijd, telt overigens weer niet mee.....

 terug