Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaBKR

Het bureau Krediet Registratie heeft misschien we; de grootste database van Nederland. Grote kans dat gegevens er bekend zijn en worden gebruikt.

Oprichting en doel: Het BKR is in 1965 opgericht door Nederlandse banken en financiele dienstverleners. Het doel van het BKR is: het verstrekken van objectieve, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige informatie om overkreditering en fraude te voorkomen.

Registratie: Eind 2007 blijkt dat de gegevens van ruim 10,8 miljoen mensen geregistreerd staan in registers van het BKR. Dit aantal is ten opzichte van voorgaande jaren flink gegroeid. Het aantal kredieten is gegroeid tot bij 23 miljoen, het percentage kopen op afbetaling neemt enorm toe. Het aantal deelnemers aan het BKR bedraagt 224. Hiertoe behoren alle banken, leuasemaatschappijen, thuiswinkelorganisaties, gemeentelijke intellingen, mobiele telefoonaanbeders en credit Card maatschappijen.

Wat wordt geregistreerd? Persoongegevens van consumenten waaronder eenmanszaak ondernemers, soort krediet, kredietbedrag, verwachte laatste aflossingsmaand en de maand van daadwerkelijke aflossing van laatste termijn. Gegevens worden bewaard tot 5 jaar na afloop van het contract.

Uitbreiding naar LIS: Er wordt gewerkt aan een Landelijk Informatiesysteem Schulden waarin ook achterstanden met betrekking tot huren, energie en schulden bij Sociale Diensten worden geregistreerd. Ook een koppeling met de Buregelijke Stand zal worden gerealiseerd.

Opvragen van gegevens: Het opvragen van gegegevens vindt veelvuldig plaats. De aangesloten deelnemers vroegen in 2007 op jaarbasis zo'n 29 miljoen keer een registratie op. Iedereen kan ook zijn eigen gegevens opvragen. Via de eigen bank kan hiertoe een verzoek indienen om gegevens boven tafel te krijgen. Hiervoor wordt een kleine eigen bijdrage in rekening gebracht. Het BKR verstrekt ook op eigen initiatief informatie aan de deelnemers op het moment dat er wijzigingen optreden in de registratie.

Systeemscore: In het systeem van het BKR wordt een score toegekend waaruit blijkt of er sprake is van een hoog of een laag risico vanwege het betalingsgedrag. Wanneer enige tijd sprake is (geweest) van een betalingsachterstand dan ontstaat een A-codering, na overdracht van een vordering naar een deurwaarder wordt het een A2 codering. Wordt een code 3 of 4 gebruikt dan heeft de bank uw vordering afgeboekt vanwege oninbaarheid of onvindbaarheid.

Het gevolg van een BKR codering is dat - ondanks een goede verklaring - geen krediet meer wordt verstrekt.

Altijd Goed? Nee, niet altijd. In principe moeten vermeldingen en scores na verloop van tijd automatisch vervallen maar dat blijkt in de praktijk niet altijd te gebeuren. Hierdoor kan een aanvraag voor krediet vastlopen op "oud zeer".

terug