Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamGoed werknemerschap

Ook de werknemer heeft verplichtingen. Deze zijn echter minder duidelijk in de wet omschreven. Het enige waarover de wet spreekt is dat een werknemer zich als ‘een goed werknemer’ moet gedragen. Wat dat precies inhoudt verschilt van geval tot geval en wordt voornamelijk door de rechtspraak ingevuld.

U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin u uw werknemer vraagt een keer over te werken in verband met een spoedopdracht, of hem vraagt wat taken van een zieke collega over te nemen. Als ‘goed werknemer’ mag uw werknemer dit niet weigeren.

Uw werknemer moet zich ook houden aan uw werkvoorschriften, zoals het dragen van een helm en een rookverbod.

Ook op het gebied van de re-integratie speelt het begrip ‘goed werknemerschap’ een belangrijke rol. De werknemer moet meewerken aan zijn eigen re-integratie en uw voorschriften of die van de bedrijfsarts of arbodienst opvolgen.
 

terug

Bron: de salarisadministrateur