Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNInternetgebruik - gedragscode

Pornosurfen zonder gedragscode geen reden voor ontslag op staande voet.

Bijna iedereen die met een computer werkt, heeft een internetverbinding en een email programma. Dat is erg gemakkelijk om dingen op te zoeken of om snel contact te leggen met klanten of leveranciers. Het kan echter ook een bron van ergernis zijn, zeker als werknemers behoorlijk wat tijd besteden den aan privemailen, internetten en chatten. Het onderwerp is in elk geval goed voor een stevige discussie. De een vindt dat internetten in de tijd van de baas moet kunnen, de ander denkt dat het al snel de spuigaten uitloopt. Wat kan een werkgever doen om het een beetje in de hand te houden?

U kunt email en internetgedrag van medewerkers controleren. Niet alles is daarbij toegestaan, want u moet zich aan de grondwet en de wet op de Privacy houden.
U mag bijvoorbeeld geen post en e-mail van medewerkers doorlezen die aan een van uw medewerkers is gericht: u schendt dan het briefgeheim. Ook mag u het gedrag van medewerkers niet zomaar volgen en vastleggen. U mag wel van uw medewerkers verlangen dat zij de elektronische communicatiemiddelen zoveel mogelijk gebruiken voor het zakelijk verkeer. Als privesurfen of mailen beperkt gebeurt, moet u er niet te veel ophef over maken. Het wordt natuurlijk een ander verhaal als het werk er onder lijdt en dingen niet op tijd af zijn. En ook het downloaden van porno of het rondsturen van schunnige mailtjes hoeft u niet te tolereren.

Geen poot om op te staan.
Maar wat kunt u er aan doen? Mag u de medewerker bij ontdekking meteen op straat gooien door hem of haar op staande voet te ontslaan? Dat kunt u wel proberen maar als de werknemer naar de rechter stapt om het ontslag op staande voet aan te vechten, heeft u geen poot om op te staan. De rechter zal het surfgedrag niet aanmerken als een "dringende reden" voor ontslag op staande voet.
U maakt al een iets betere kans als u een gedragscode heeft, waarin regels over het gebruik van e-mail en internet staan. Door zo'n code kunt aan iedereen duidelijk maken wat u wel en niet tolereert. Bij het opstellen van een gedragscode moet u altijd de ondernemingsraad - als u die heeft-, betrekken, want instemming van de OR is vereist. In de gedragscode kunt bijvoorbeeld aangeven of medewerkers met vrienden mogen mailen of niet. Ook kunt u specifieke dingen verbieden.Denk aan het bekijken van pornosites en het verzenden van mails met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud. Met betrekking tot de co0ntrpole kunt u in de gedragscode zetten dat in eerste instantie alleen controle plaatsvindt op basis van gegevens die niet herleidbaar zijn tot identificeerbare personen, maar dat u bij verdenking van overtreding van de regels tijdelijk gerichter mag controleren.

Geen garantie.
Uiteraard biedt een gedragscode dat werknemers zich er ook aan houden. En alleen een gedragscode is meestal ook niet voldoende om iemand er uit te gooien.Om van een te veel surfende medewerker af te komen, kunt het best het volgende doen:
Wijs de werknemer op de gedragscode. Helpt dat niet, geef dan een of meerdere officiële en schriftelijke waarschuwingen. BIdt dat nog steeds geen soelaas en wilt u niet met de werknemer verder, start dan een gewone ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. De rechter zal uw ontbindingsverzoek ongetwijfeld toewijzen. De werknemer heeft immers uw vertrouwen geschonden. Dit betekent overigens niet dat u geen ontbindingsvergoeding hoeft te betalen. Als de werknemer zich verder altijd onberispelijk heeft gedragen, zou het best kunnen dat u toch een zak met geld moet meegeven.

terug