Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM Amsterdamarbeidstijd - te laat komen - sancties

Smoesjes...Het is som om gek van te worden..... de brug stond open, ik sliep door mijn wekker heen of de trein had vertraging. Hoewel het natuurlijk een keer kan voorkomen dat een werknemer buiten zijn schuld te laat op het werk arriveert, moet u dit gedrag niet accepteren.

dat is natuurlijk makkelijk gezegd.....dit gedrag niet accepteren.... praktische hulp of advies nodig? Wij helpen u graag : 0524 291244 of mail

Met name werknemers die een loopje denken te kunnen nemen met de werktijden, kunnen bij hun collega’s voor veel irritatie zorgen. Bovendien kan het werk eronder lijden. Het kan de dagplanning in de war schoppen, de telefoon wordt niet opgenomen of klanten moeten lang wachten.

Sancties
Om daadwerkelijk op te treden tegen personeel dat structureel te laat komt kunt u het beste de regels die voor werktijden gelden aan het personeelsreglement toevoegen. Vermeld daarbij ook welke sancties er staan op (structureel) te laat komen. Ga om te beginnen het gesprek aan als een werknemer te laat komt. Wijs de werknemer op de gevolgen van zijn gedrag voor het bedrijf. U doet er verstandig aan een verslag van het gesprek door de medewerker te laten ondertekenen. Komt hij daarna weer te laat, dan kunt u hem een schriftelijke waarschuwing geven. Zet in deze brief dat er de volgende keer passende maatregelen zullen worden genomen waarbij ontslag een van de mogelijkheden is.

Na drie officiële waarschuwingen kunt u overgaan tot ontslag. De rechter zal ontslag op staande voet vanwege te laat komen niet snel goedkeuren, maar u kunt bij hem wel de arbeidsovereenkomst laten ontbinden. Kans is wel dat u dan een ontslagvergoeding moet betalen. U kunt ook een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf.
 

Flexibele werktijden
Maakt het voor uw bedrijf en de bedrijfsvoering niet veel uit als werknemers eens wat later komen, dan is het misschien verstandig over te stappen op flexibele werktijden. Desgewenst kunt u bepalen dat de werknemers tussen bepaalde tijden in elk geval aanwezig moeten zijn, bijvoorbeeld tussen 10:00 en 16:00 uur.

terug

bron: de salarisadministrateur