Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamOpzegtermijn - te laat opzeggen

Als er in het contract of de cao van de werknemer geen afwijkende  opzegtermijn is bepaald, is die termijn één maand. Het gaat hier echter om een hele kalendermaand. Opzegging in het begin van die maand of aan het einde daarvan maakt hierbij geen verschil. Het contract eindigt in beide gevallen op de laatste dag van de volgende maand. Hierin had de werknemer die voor de kantonrechter stond zich vergist. Hij had namelijk zijn contract voor onbepaalde tijd op 1 augustus 2008 schriftelijk opgezegd. De werknemer wilde de arbeidsovereenkomst per 1 september beëindigen. Omdat er een hele kalendermaand in acht wordt genomen en hij dus een dag te laat was met opzeggen zou het contract pas 1 oktober eindigen.

Schadevergoeding
De werkgever ging dan ook niet akkoord met de opzegging per 1 september en hield de werknemer aan zijn wettelijke opzegtermijn. De werknemer bracht hier tegenin dat mondeling al was overeengekomen dat hij zijn werkzaamheden per 1 september zou beëindigen, maar hij kon dit wederzijdse goedvinden bij de rechter niet bewijzen. Hij was na 1 september niet meer bij zijn oude werkgever verschenen. De rechter oordeelde dan ook dat de werknemer schadeplichtig was, omdat hij zich niet aan de opzegtermijn had gehouden. De werknemer moest een gefixeerde schadevergoeding van een maandsalaris inclusief toeslagen en wettelijke rente betalen.

Let op!
Een gefixeerde schadevergoeding is gelijk aan het bedrag van het in geld vastgesteld loon voor de tijd dat de werknemer volgens contract de werkzaamheden had moeten uitvoeren. Het bedrag is onafhankelijk van de werkelijk geleden schade.

terug