Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNexcellent presteren & wat het oplevert

Dé succesfactoren van excellent presterende organisaties:

De 35 aspecten* (verdeeld over 5 factoren) zijn:

Kwaliteit van Management

Management geniet het vertrouwen van iedereen in de organisatie
Management is integer
Management heeft een voorbeeldrol voor medewerkers
Management neemt snel besluiten
Management onderneemt snel actie
Management coacht medewerkers om betere resultaten te behalen
Management is gericht op het behalen van resultaten
Management is erg effectief
Management bestaat uit sterke leiders
Management straalt zelfverzekerdheid uit
Management is besluitvaardig met betrekking tot ‘niet-presteerders.’
Continue verbetering en vernieuwing

Continue verbetering en vernieuwing

De organisatie heeft een strategie die duidelijk onderscheidend is van andere organisaties
In de organisatie worden processen voortdurend verbeterd
In de organisatie worden processen voortdurend vereenvoudigd
In de organisatie worden de processen voortdurend op elkaar afgestemd
In de organisatie wordt alles gerapporteerd dat belangrijk is voor het halen van een goede prestatie
In de organisatie wordt aan managers en medewerkers zowel financiële als niet-financiëleinformatie gerapporteerd
De organisatie verbetert haar kerncompetenties voortdurend
De organisatie vernieuwt haar producten, diensten en processen voortdurend.
Langetermijngerichtheid

Langetermijngerichtheid

De organisatie creëert groei door samenwerking met andere organisaties
De organisatie onderhoudt goede langetermijnrelaties met alle belanghebbenden
De organisatie is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten
Het management werkt al lange tijd bij de organisatie
Nieuw management wordt van binnen de organisatie gepromoveerd
De organisatie vormt een veilige werkomgeving voor medewerkers.
Openheid en actiegerichtheid

Openheid en actiegerichtheid

Het management gaat vaak de dialoog aan met medewerkers
De medewerkers besteden veel tijd aan communiceren, kennis uitwisselen en leren
De medewerkers worden altijd betrokken bij belangrijke bedrijfsprocessen
Het management staat fouten maken toe
Het management staat open tegenover verandering in de organisatie
De organisatie is prestatiegericht.
Kwaliteit van Medewerkers

Kwaliteit van Medewerkers

Medewerkers willen verantwoordelijkheid dragen en verantwoordelijk worden gehouden voor hun resultaten
Medewerkers willen geïnspireerd worden om zeer goede resultaten te behalen
Medewerkers worden getraind in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht
De organisatie heeft een divers en complementair werknemersbestand.
 

Dit zijn, wetenschappelijk en in de praktijk bewezen, dé 35 aspecten om organisaties beter te laten presteren!


Wat levert de HPO status profit en non-profit organisaties op?

Het Center for Organizational Performance heeft ontdekt dat de ‘HPO-status’ organisaties geen windeieren legt.

Maar de HPO status is niet alleen voor profit organisaties interessant. High Performing Organisations in de non-profit en overheidssector blijken meer essentiële dingen te kunnen doen met dezelfde financiële middelen.

En niet alleen de financiële performance blijkt over een periode van 5 tot 10 jaar continu beter dan van vergelijkbare organisaties uit de branche. Uit het onderzoek blijkt ook dat de strategische performance van een HPO significant beter is dan van een non-HPO.

Deze organisaties blijken ook aanzienlijk hoger te scoren op:

klanttevredenheid
klantloyaliteit
medewerkertevredenheid
kwaliteit + vernieuwing van diensten/producten (innovatie!)
klachtenafhandeling
 

terug

Bron: Center for Organizational Performance - www.hpocenter.nl