Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamOpzegtermijn - wettelijk

 

 
Bij opzegging door een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt een wettelijk opzegtermijn van een maand. Werkgever en werknemer mogen wel in onderling overleg de opzegtermijn verlengen.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• de opzegtermijn van de werknemer kan worden verlengd tot maximaal zes maanden;
• de opzegtermijn van de werkgever moet ten minste twee keer zo lang zijn als de opzegtermijn van de werknemer, bijvoorbeeld vier maanden voor de werkgever en twee maanden voor de werknemer. Van deze voorwaarde kan alleen in een cao worden afgeweken. De opzegtermijn voor de werkgever kan echter nooit korter zijn dan die van de werknemer.

Dit betekent in uw geval dat een opzegtermijn van twee maanden voor beide partijen wettelijk niet is toegestaan. De bepaling die hierover in de arbeidsovereenkomst werd opgenomen is ongeldig, tenzij er een afwijkende cao-afspraak gold of geldt. De werknemer heeft dus de wet aan zijn zijde.

terug