Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNEmpathie

Empathie is zowel het vermogen zich in de gedachten en gevoelens van anderen te verplaatsen als het meeleven met die gedachten en gevoelens.

Empathie bestaat uit een cognitieve (het herkennenen en begrijpen van andermans behoeften) en affectieve (het voelen van andermans behoeften)  component.

Onderzoek naar spiegelneuronen in de hersenen (neuronen die actief worden bij waarneming van gedrag van anderen) heeft aangetoond dat empatisch vermogen zich ontwikkelt tot het begin van de volwassenheid; daarna ligt het min of meer vast.

Terug

Bron: Tijdschrift voor Coaching.