Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaEmpathie

Empathie is zowel het vermogen zich in de gedachten en gevoelens van anderen te verplaatsen als het meeleven met die gedachten en gevoelens.

Empathie bestaat uit een cognitieve (het herkennenen en begrijpen van andermans behoeften) en affectieve (het voelen van andermans behoeften)  component.

Onderzoek naar spiegelneuronen in de hersenen (neuronen die actief worden bij waarneming van gedrag van anderen) heeft aangetoond dat empatisch vermogen zich ontwikkelt tot het begin van de volwassenheid; daarna ligt het min of meer vast.

Terug

Bron: Tijdschrift voor Coaching.