Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamArbeidsongeschikt

casemanagement.

Deskundigenoordeel

frequent verzuim - ontslag

ontslag na 2 jaar ziekte

preventief - aanspreken op leefstijl

reintegratie stappenplan

RSI - wat het is 

RSI - Symptomen

wachtdagen

 Wet verbetering poortwachter

WGA

WIA

Wia uitstellen

 WAO, WIA, WGA of IVA

ziekte & privacy

 

terug naar Tips & Tricks & Tools