Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNArbeidsongeschikt

casemanagement.

Deskundigenoordeel

frequent verzuim - ontslag

ontslag na 2 jaar ziekte

preventief - aanspreken op leefstijl

reintegratie stappenplan

RSI - wat het is 

RSI - Symptomen

wachtdagen

 Wet verbetering poortwachter

WGA

WIA

Wia uitstellen

 WAO, WIA, WGA of IVA

ziekte & privacy

 

terug naar Tips & Tricks & Tools