Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNWGA - werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers kunnen na twee jaar ziekte een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) ontvangen.

Het uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt deze uitkering. Dat wil zeggen: als de werkgever geen eigenrisicodrager is. Is hij dat wel dan draagt hij zelf deze kosten.....dat risico heeft hij dan particulier verzekerd.

Let op!

Als uw bedrijf van rechtsvorm wijzigt, verandert er feitelijk niets aan de relatie tot de werknemers. Het personeel blijft onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden werkzaam. Als eigenrsicodrager kun u in de veronderstelling leven dat u uw private verzekering gewoon kunnen voortzetten.

Dat is niet juist! Juridisch gezien krijgt het personeel wel degelijk een nieuwe werkgever.

De 'nieuwe' werkgever is niet automatisch eigenrisicodrager. Bij wijziging van een onderneming raakt zij die status kwijt, tenzij het WGA-eigenrisicoschap direct (opnieuw) wordt aanvraagt, bij aanmelding bij de belastingdienst. Gebeurt dit niet dan is de nieuwe rechtsvorm automatisch verzekerd bij het UWV.

Ook moet, indien gewenst, de private verzekering worden opgezegd omdat anders zowel bij het UWV als een verzekeraar een polis loopt. Alleen per 1 juli en 1 januari kan een overstap worden gemaakt. Intussen geldt de verplichte UWV-verzekering.

Terug

Bron: mens in bedrijf