Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNDeskundigenoordeel

Op het moment dat werkgever en werknemer geen overeenstemming kunnen bereiken bij conflicten over verzuim en re-integratie en ook het advies van de arbodienstverlener geen uitkomst biedt, kunt u het UWV vragen om een deskundigenoordeel. Dit wordt ook wel een second opinion genoemd.

Onafhankelijk onderzoek
Het deskundigenoordeel is een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door de arts van het UWV. Hij vormt een eigen oordeel over de gezondheidstoestand en arbeidsmogelijkheden van uw werknemer. Over het algemeen zal hij daarvoor ook een eigen medisch onderzoek instellen. Hiervoor moet hij vaak inlichtingen inwinnen bij de behandelende artsen. Die zijn verplicht informatie te verstrekken voor zover daarmee de privacy van de werknemer niet wordt geschaad.

Het UWV geeft bij een conflict een objectief oordeel. Werkgever en werknemer kunnen op elk gewenst moment tijdens het re-integratieproces rechtstreeks bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Dit oordeel is echter niet direct bindend. Wel zal het bij een eventuele gang naar de rechter of bij een ontslagprocedure via UWV WERKbedrijf (voorheen het Centrum voor Werk en Inkomen) worden meegewogen.

Medewerker moet meewerken
De werkgever kan alleen een deskundigenoordeel aanvragen als de werknemer zich wil laten onderzoeken door een arts van het UWV. De werkgever kan de werknemer dus niet dwingen. Als de werknemer weigert mee te werken, staan daar geen sancties tegenover. Dit betekent niet dat de werkgever de werknemer niet met de gevolgen kunt confronteren. De werkgever kan de loondoorbetaling opschorten, want de werknemer vertoont immers verwijtbaar gedrag door niet mee te werken aan het onderzoek. Mocht de werknemer vervolgens naar de rechter stappen om zijn loon te vorderen, dan moet hij zich alsnog laten onderzoeken door de arts van UWV.

Als de uitslag van het deskundigenoordeel bekend is, komt er een heroverweging voor zowel werkgever als werknemer. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk beiden stemmen in met het oordeel van UWV of een van beide partijen doet dat niet. In het laatste geval kan die partij alsnog naar de rechter stappen.

terug