Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNarbeidsongeschikt - ziekteverzuim - casemanagement

De casemanager is een relatief nieuwe speler in het veld van verzuim en reïntegratie, maar wel een belangrijke. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht elke werkgever een casemanager aan te wijzen zodra er sprake is van langdurig verzuim.

Hij of zij heeft als taak het langdurig verzuim te begeleiden en te bewaken om zo effectieve reïntegraties te realiseren en onnodig hoge kosten en sancties te voorkomen. De casemanager fungeert als een spin in het web tussen alle partijen die betrokken zijn bij reïntegratie. Deze niet-hiërarchische positie vraagt om een specifieke kennis en vaardigheden, en vereist een grote mate van creativiteit en resultaatgericht handelen.

Taken van casemanagers zijn niet bij wet geregeld..

terug