Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaZiekteverzuim - aanspreken op leefstijl

Als een werknemer door een ongezonde leefstijl aantoonbaar slechter presteert, mag zijn werkgever hem daar op aanspreken.Dit zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies over preventief gezondheidsbeleid. Deelname aan preventieve gezondheidsprogramma’s moet op vrijwilligheid zijn gebaseerd. De SER toont zich hier in het advies een groot voorstander van.

Een werkgever kan volgens de SER wel veel bereiken door van gezondheid een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid te maken. Binnen dit kader kan hij ook vrijwillige interventies zoals bedrijfsfitness aanbieden. Als de werknemer door zijn leefstijl aantoonbaar minder functioneert, mag de werkgever bovendien ingrijpen door aan dit laatste gevolgen te verbinden. Autonomie is dus niet hetzelfde als vrijblijvendheid. Bij een goede invulling snijdt het mes volgens de raad aan twee kanten: een goede kwaliteit van leven en optimale arbeidsmarktkansen voor werknemers, minder verzuim en betere prestaties voor bedrijven.

Gezondheidsprogramma’s moeten volgens de SER wel altijd op vrijwilligheid zijn gebaseerd. Een werknemer moet zelf kunnen beslissen of hij eraan meedoet. De raad onderstreept zo de autonomie van de werknemer op het gebied van gezondheid en leefstijl. Zijn werkgever kan hem het sporten of stoppen met roken niet opleggen.

Privacy is bij gezondheidsmanagement een belangrijk aandachtspunt. Wie de gezondheid van medewerkers laat meten, moet de uitkomsten laten anonimiseren of de werknemer toestemming voor inzage vragen.

Bron: rvdb

 terug