Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaOntslag - frequent ziek

Als een werknemer geregeld ziek bent, is het mogelijk dat u toestemming krijgt om hem/haar te ontslaan.

Dat blijkt uit een rechtszaak tegen een werkneemster die regelmatig enkele dagen uitviel met wisselende, niet-werkgerelateerde klachten.

Volgens de werkgever was dit een forse belasting voor haar collega's. Hij besprak dit meerdere malen met de werkneemster en bood aan een andere  functie voor haar te zoeken, maar zonder succes.

De kantonrechter te Assen oordeelde 25 maart 2009 dat de ziekmeldingen de omstandigheden dusdanig hadden gewijzigd, dat het billijk was om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Hij hanteerde dezelfde criteria als het UWV:
 

  • de werknemer verzuimt regelmatig wegens ziekte;
  • dit verstoort het arbeidsproces of drukt onevenredig zwaar op andere werknemers;
  • de werknemer zal naar verwachting niet binnen 26 weken herstellen of minder verzuimen;
  • het is niet mogelijk de werknemer een andere passende functie aan te bieden

 terug naar ziekteverzuim            terug naar ontslag