Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamWia uitstellen

Als een werknemer na twee jaar ziekte tekenen vertoont van herstel, is het mogelijk de WIA-aanvraag nog een tijdje uitstellen. Zo heeft de werknemer nog wat langer de tijd om te herstellen en komt hij niet in de WIA terecht. Voordeel voor u is dat u niet wordt geconfronteerd met een hogere gedifferentieerde WGA-premie, omdat uw werknemer immers niet in de WGA belandt.

U betaalt daarentegen wel het loon van de werknemer nog wat langer door. U moet gezamenlijk met de werknemer het UWV verzoeken de wachttijd voor de WIA te verlengen. Dit kan tot maximaal een jaar en korter mag ook. Is de werknemer na deze extra periode van loondoorbetaling nog niet hersteld, dan volgt alsnog een WIA-aanvraag en -keuring en uiteindelijk eventueel een WIA-uitkering. Als u of de werknemer na enige tijd toch spijt krijgt van de verlenging van de loondoorbetaling, kunt u allebei ook een verzoek indienen bij het UWV om de termijn weer te verkorten.
 

terug