Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamPersoonlijk Ontwikkelings Plan

Wij geven u over dit onderwerp graag informatie. Wij realiseren ons best dat u daarmee maar gedeeltelijk bent geholpen. Papier is nu eenmaal gewillig, de praktijk is vaak een stuk weerbarstiger. Ook daarbij kunnen wij u van dienst zijn. Bel vrijblijvend 06 518 20 370 of stuur ons een bericht mail.

Met een Persoonlijk Ontwikkelings Plan ( POP) bied je medewerkers de kans om zich verder te ontwikkelen. Dat levert het bedrijf medewerkers op die werken aan hun deskundigheid en daardoor beter en breder inzetbaar zijn. Voor medewerkers geldt dat investeren in hun kennis belangrijk is om aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt. Een POP is een contract tussen twee partijen, waarin de relatie met werk centraal staat. Het moet dus heel bewust ingezet worden als instrument.

De valkuil
Er zijn valkuilen bij het invoeren van een POP. In jullie situatie is de valkuil dat de POP te vrijblijvend is ingevoerd. Dat geeft de medewerker de kans om de invulling eenzijdig te bepalen. Dat is precies wat nu moet veranderen.
Het uitgangspunt moet zijn dat ontwikkelingsdoelen van medewerkers aansluiten bij organisatiedoelen. Als leidinggevende zul je die vertaalslag moeten maken. De POP moet (meetbaar) met het werk te maken hebben en daar zul je sturing aan moeten geven. Of in de uitvoering van de POP gekozen wordt voor coaching, een opleiding of een cursus is punt twee. Daar maak je met de individuele medewerkers afspraken over. Als je vindt dat de coaching van medewerkers niet bijdraagt aan hun (toekomstige) functioneren in het bedrijf, dan kun je dat kenbaar maken in een POP-gesprek. Onderzoek daarbij wat de medewerker beoogde met de coaching en wat het (niet) opgeleverd heeft.

Doel, procedure en afstemming POP
Voordat je een POP-gesprek initieert, kijk je opnieuw naar de procedure van de POP en de doelen die je daarmee eigenlijk voor ogen hebt. Maak de procedure zo effectief mogelijk voor beide partijen.
Het doel van een POP is dat werknemers waarde blijven toevoegen aan de organisatie en aan zichzelf. Dus blijven leren ten behoeve van het werk. Dat werkt alleen als de doelen van de medewerkers en het bedrijf op elkaar afgestemd zijn. Het is verstandig om rekening te houden met de toekomstige doelen van de organisatie. De focus kan wellicht ook liggen op bepaalde competenties die direct nodig zijn om optimaal te functioneren of te groeien (bijvoorbeeld op wat de organisatie aan vaardigheid of kennis nu te kort heeft). Van belang is dat de ambitie van de medewerker ligt in het verlengde van de organisatiebehoefte.

Het zoeken van afstemming is essentieel. Het gaat er niet alleen om wat de werknemer wil, maar ook wat de werkgever wenst dat de medewerker moet kunnen laten zien in zijn functioneren.

Voorbereiding op een POP-gesprek
Denk goed na over het functioneren van individuele medewerkers en de organisatiedoelstellingen op korte en lange termijn. Vertaal die naar de functies van de medewerkers en de verwachte competenties die nodig (zullen) zijn. Bespreek vervolgens met de medewerkers hoe ze functioneren en welke loopbaanbehoeften zij hebben. Willen ze bepaalde vaardigheden verbeteren, zich specialiseren of willen ze doorgroeien naar een geheel andere functie? Vervolgens is het van belang in welke vorm de medewerker zich kan ontwikkelen. Vindt samen de vorm die het beste resultaat zal geven. Dat kan een cursus, een opleiding, een stage, maar ook coaching zijn. Coaching is niet synoniem aan een zoekproces. Coaching helpt juist om je kennis, vaardigheden en functioneren aan te scherpen en met specifieke leerdoelen aan de gang te gaan. Zorg dat je met meetpunten werkt. Die zijn belangrijk om het resultaat te beoordelen. Dit geldt ook voor coaching.

Kosten en noodzaak
Alle medewerkers hebben het recht op een POP, maar dat is niet verplicht. Er moet een reden zijn voor de POP. Dus investeer zo doelmatig mogelijk, dan hou je de kosten beheersbaar. Zorg ook voor een opleidingsclausule ten aanzien van de kosten, als medewerkers binnen een bepaalde periode het bedrijf verlaten.

Vooral in tijden dat er veel veranderingen plaatsvinden is het belangrijk om zo alert mogelijk met POP's te werken. Medewerkers moeten kunnen meegroeien met wat een bedrijf nodig heeft om succesvol te blijven.

terug