Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamBeoordelen - het gesprek

Tijdens dit gesprek kijk je terug op de mate waarin de medewerker jullie afspraken is nagekomen en de gestelde doelen heeft gerealiseerd. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van competenties en de afgesproken resultaatgebieden. Hierop baseer je de uiteindelijke beoordeling van de medewerker. Je toetst de resultaten aan de hand van de doelen zoals afgesproken in het planningsgesprek/functioneringsgesprek/voortgangsgesprek o.i.d op een ander tijdstip in het jaar.

Aandachtspunten

terug