Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNBeoordelen - het gesprek

Tijdens dit gesprek kijk je terug op de mate waarin de medewerker jullie afspraken is nagekomen en de gestelde doelen heeft gerealiseerd. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van competenties en de afgesproken resultaatgebieden. Hierop baseer je de uiteindelijke beoordeling van de medewerker. Je toetst de resultaten aan de hand van de doelen zoals afgesproken in het planningsgesprek/functioneringsgesprek/voortgangsgesprek o.i.d op een ander tijdstip in het jaar.

Aandachtspunten

terug