Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM Amsterdamoutplacement

Individueel outplacement wordt steeds vaker ingezet voor loopbaanontwikkeling binnen bedrijven. Een outplacementkandidaat die buiten zijn huidige werkomgeving op zoek gaat vindt na gemiddeld 32 weken een nieuwe werkgever. Leeftijd speelt daarbij nauwelijks een rol. Groepsoutplacement komt steeds minder voor.

32 weken
Uit een evaluatie van de begeleiding van 1300 kandidaten (60 procent man, 4 procent vrouw) blijkt dat zij na gemiddeld 32 weken starten bij een nieuwe werkgever. Overigens verschilt dit significant per functiegebied. Executive managers zoals CEO s en CFO s vergen gemiddeld de meeste tijd: 59 weken. Mensen met een middelmanagementprofiel daarentegen zijn herplaatst in gemiddeld 29 weken. Salesmedewerkers konden via outplacement na gemiddeld 32 weken elders aan de slag.

Leeftijd speelt geen rol
De leeftijd van de kandidaat speelt veel minder een rol. Voor mensen tussen de 20 en 29 jaar duurt het gemiddeld 27,6 weken voor ze een nieuwe baan vinden. Voor kandidaten van 30 tot 39 jaar is dat 28 weken, voor veertigers ruim 31 weken en voor vijftigers ruim 32 weken. De mythe dat het voor ouderen veel meer tijd kost om een nieuwe werkkring te vinden, wordt hiermee ontkracht. Op de totale lengte van de gemiddelde trajecten, is het verschil bijna te verwaarlozen.
 

terug