Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM Amsterdam



Dossier

Dossier  aanleggen kan door:

1. verslagen maken van 1:1 Gesprekken

2. Verslagen maken van beoordelingsgesprekken

3. Notulen van vergaderingen

4. Per brief functioneringsgerelateerde informatie bevestigen aan een medewerker

5. Aantekeningen maken door leidinggevenden

6. Iemand in bijzijn van anderen aanspreken

7. E-mails

8. Agenda's/Outlook

9. Gebruik van financiele rapportage

10. Feedback klanten

lees ook