Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaDossier

Dossier  aanleggen kan door:

1. verslagen maken van 1:1 Gesprekken

2. Verslagen maken van beoordelingsgesprekken

3. Notulen van vergaderingen

4. Per brief functioneringsgerelateerde informatie bevestigen aan een medewerker

5. Aantekeningen maken door leidinggevenden

6. Iemand in bijzijn van anderen aanspreken

7. E-mails

8. Agenda's/Outlook

9. Gebruik van financiele rapportage

10. Feedback klanten

lees ook