Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNGetuigschrift Voorbeeld

 

 
Getuigschrift
 
 
 
* (plaats), * (datum)
 
 
 
 
Hierbij verklaar ik, dat * de heer/mevrouw * (naam), geboren te * (plaats), op * (datum), wonende aan de * (adres) te * (postcode, plaats), van * (datum) tot * (datum) bij ons in dienst is geweest in de functie van * (functie), voor * (aantal uur per week/in een fulltime dienstverband van (* aantal uur per week)).
 
De * (heer/mevrouw) * (naam) heeft gedurende de periode dat * (hij/zij) bij ons werkzaam was de volgende werkzaamheden verricht:
* (opsomming werkzaamheden).
 
De * (heer/mevrouw) * (naam) heeft de opgedragen werkzaamheden steeds naar volle tevredenheid verricht en was een zeer gewaardeerd collega. Het dienstverband is op * (haar/zijn) eigen verzoek beëindigd.
 
Of: De arbeidsovereenkomst is door ons beëindigd, omdat * (reden beëindiging arbeidsovereenkomst).
 
Ik vertrouw erop dat de (heer/mevrouw) * (naam) spoedig een passende baan zal vinden en wens * (hem/haar) alle goeds toe.
 
 
Hoogachtend,
 
 
………………………………
* (handtekening werkgever)
* (naam en adres werkgever)

terug