Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM Amsterdamchecklist functioneringsgesprek

 

 1. Waarover kan een functioneringsgesprek gaan?

* Werksfeer, werkplezier, samenwerking, ziekte(verzuim)
* De medewerker aandacht geven, luisteren naar zijn wensen
* De medewerker stimuleren om de taken goed uit te voeren
* Ontwikkeling en loopbaan van de medewerker
* Opleiding van de medewerker
* Arbeidsomstandigheden
* Overige zaken
 
2. Voorbereiding van het gesprek
 
* maak de afspraak minimaal een week van tevoren
* plan genoeg tijd
* regel een rustige plek
* stel  samen met de medewerker de gesprekspuntenlijst op
* bedenk wat u wilt bereiken en wat u wilt bespreken
* informeer de medewerker over het doel en werkwijze
* vraag de medewerker wat hij/zij wil bespreken
* zet de gesprekspuntenlijst op papier en geef die aan de medewerker
 
3. Het functioneringsgesprek zelf
 
* zorg voor een logische opbouw: opening – kern – afronding
* stel samen met de medewerker het doel vast
* stel samen met de medewerker de gesprekspuntenlijst vast
* bespreek eerst de punten van de medewerker
* probeer achter de ambities, doelen en behoeften van de medewerker te komen
* evalueer de prestaties en niet de medewerker als persoon
* toon oprechte interesse in de medewerker
* herhaal alle actiepunten
* leg de afspraken vast in het verslag
 
4. Follow up na het gesprek
 
 * zorg voor een snelle afhandeling van het verslag
 * zorg voor een kopie voor de medewerker
 * archiveer het originele verslag in het personeelsdossier
 * kom gemaakte afspraken na
 * toets na enige tijd bij de medewerker hoe het loopt
 * laat steun en waardering aan de medewerker blijken
 
Meer over dit onderwerp
 

terug