Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNArbeidsovereenkomst - Wettelijke regels

U bent ten dele vrij om te bepalen wat er in de arbeidsovereenkomst moet komen te staan. Het contract is namelijk in de eerste plaats een kwestie van afspraak tussen u en de werknemer. Elders op onze site vindt u een handig overzicht van verplichte onderdelen in de arbeidsovereenkomst.

Er zijn dus wettelijke regels waaraan u zich moet houden:
het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin vindt u regels over bijvoorbeeld proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Bij elke regel staat of ervan mag worden afgeweken in de cao of in de arbeidsovereenkomst;
• de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
• de Arbeidstijdenwet (ATW). Hierin vindt u regels over werk- en rusttijden;
de Arbeidsomstandighedenwet. Hierin staat beschreven welke mate van bescherming u moet bieden aan werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken;
de Wet arbeid en zorg. Hierin vindt u informatie over verlofregelingen waarop de werknemer recht kan hebben;
wetgeving over gelijke behandeling. U mag geen onderscheid maken in de arbeidsvoorwaarden tussen mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, parttimers en fulltimers, werknemers met een vast of tijdelijk contract.

terug

Bron: De salarisadministrateur