Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaArbeidsovereenkomst

Verplichte onderdelen 

-    N.A.W. gegevens van zowel de werkgever als de werknemer 
-   datum van indiensttreding 
-   plaats(en) waar de werknemer werkt 
-   voor welke periode geldt de arbeidsovereenkomst 
-   voor hoeveel uren per dag of per week geldt de arbeidsovereenkomst 
-   omschrijving van de functie/functienaam
-   de opzegtermijnen van de werkgever en de werknemer 
-   het aantal vakantiedagen 
-   het salaris en de betalingstermijn 
-   is er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing
-   (geen) deelname aan een pensioenregeling 
-    ondertekening


terug                                                      

overeenkomst voor oproepkrachten