Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaZorgverlof voor Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Kenmerkend is de al bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en de naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Volgens de definitie van het Sociaal Cultureel Planbureau is van mantelzorg sprake als de verzorging meer dan acht uur per week duurt, of langer dan drie maanden achtereen. Die hulp kan bestaan uit huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleegkundige hulp en (mentale en fysieke) begeleiding. Mantelzorgers zijn in principe geen professionele zorgers.

De meeste mantelzorgers willen voor hun naaste zorgen, omdat ze dat vanzelfsprekend vinden. Als die zorg ook onder werktijd moet plaatsvinden, dan is voor een werknemer een zorgverlofregeling misschien een optie.

Bron: Health in bedrijf

terug