Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaZorgverlof Langdurend

Werknemers hebben recht op langdurend zorgverlof als hun partner, (pleeg)kind of ouder levensbedreigend ziek is en op korte termijn kan overlijden. In principe gaat uw werknemer dan gedurende twaalf weken in deeltijd werken.

Tijdens langdurend zorgverlof mag uw werknemer maximaal de helft van het aantal werkuren per week als zorgverlof opnemen. U hoeft voor deze uren geen salaris uit te betalen, tenzij hierover in de CAO andere afspraken zijn gemaakt.

Werkgevers kunnen zorgverlof uitsluitend weigeren bij zwaarwegend bedrijfsbelang.

Bron: Health in bedrijf

terug