Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNZorgverlof Langdurend

Werknemers hebben recht op langdurend zorgverlof als hun partner, (pleeg)kind of ouder levensbedreigend ziek is en op korte termijn kan overlijden. In principe gaat uw werknemer dan gedurende twaalf weken in deeltijd werken.

Tijdens langdurend zorgverlof mag uw werknemer maximaal de helft van het aantal werkuren per week als zorgverlof opnemen. U hoeft voor deze uren geen salaris uit te betalen, tenzij hierover in de CAO andere afspraken zijn gemaakt.

Werkgevers kunnen zorgverlof uitsluitend weigeren bij zwaarwegend bedrijfsbelang.

Bron: Health in bedrijf

terug