Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamZorgverlof Kortdurend

Een werknemer kan kortdurend zorgverlof opnemen voor het verzorgen van een ouder, thuiswonend (pleeg)kind of partner. De werknemer moet dan wel de enige zijn die de zieke op dat moment kan verzorgen. Kortdurend zorgverlof kan per 12 maanden worden opgenomen en beslaat maximaal twee maal het aantal werkuren per week. Als uw werknemer bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kan hij of zij in een jaar 72 uur kortdurend verlof opnemen. Voor deze uren betaalt u in ieder geval zeventig procent van het salaris door en minimaal het minimumloon. Dat is wettelijk vastgelegd.

Bron: Health in bedrijf

terug