Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM Amsterdamzorgverlof in Nederland

In Nederland kennen we verschillende verlofregelingen. Voor veel van deze regelingen geldt dat daarover in cao's andere afspraken zijn gemaakt.

Vormen van wettelijk geregeld betaald verlof zijn:

Vormen van wettelijk geregeld onbetaald verlof:

zie ook: verlofregelingen.szw.nl

Bron: Health in bedrijf

terug