Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNzorgverlof in Nederland

In Nederland kennen we verschillende verlofregelingen. Voor veel van deze regelingen geldt dat daarover in cao's andere afspraken zijn gemaakt.

Vormen van wettelijk geregeld betaald verlof zijn:

Vormen van wettelijk geregeld onbetaald verlof:

zie ook: verlofregelingen.szw.nl

Bron: Health in bedrijf

terug