Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamWerving en Selectie - Checklist

Het werven en selecteren van een nieuwe medewerker is geen vanzelfsprekende zaak. Het is belangrijk om vooraf helder te krijgen of er daadwerkelijk iemand geworven moet worden, en zo ja, hoe het traject vervolgens zal verlopen. Deze checklist kan behulpzaam zijn bij het wervingstraject.

Behoefte
0 Is er echt behoefte aan een nieuwe medewerker of zijn er alternatieven?
0 Voor hoe lang?
0 Voor hoeveel uur/dagen per week?

Functie
0 Bij welk bedrijfsonderdeel wordt de nieuwe medewerker ingezet?
0 Wat is de functiebenaming?
0 Wat is het takenpakket?
0 Welke verantwoordelijken en bevoegdheden krijgt de nieuwe medewerker?
0 Wat is het vereiste opleidingsniveau?
0 Welke vakkennis wordt verwacht?
0 Welke competenties moet de nieuwe werknemer hebben?
0 Over hoeveel jaren ervaring moet de nieuwe medewerker beschikken?
0 Welke persoonskenmerken zijn noodzakelijk?
0 Heeft het bedrijf behoefte aan een medewerker die snel door kan groeien?

Aanbod

0 Biedt het bedrijf een vast of een tijdelijk contract aan?
0 Op welke dagen en tijden gaat de medewerker werken?
0 Wat is het salaris en welke ruimte is er om te onderhandelen?
0 Welke (secundaire) arbeidsvoorwaarden worden aangeboden?
0 Welke loopbaanmogelijkheden heeft de nieuwe medewerker?

Procedure

0 Wie zijn er bij de procedure betrokken?
0 Wie doet wat?
0 Wie neemt de uiteindelijke beslissing?
0 Wat is de planning?
0 Gaat de werkgever eerst intern werven? 
0 Op welke manier(en) gaat de werkgever extern werven?
0 Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
0 Hoeveel kandidaten worden er uitgenodigd?
0 Volgen er één of meerdere gesprekrondes?
0 Zijn er ook testen in de procedure ingebouwd?
0 Worden kandidaten in reserve gehouden?
 

terug