Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNwerknemer met schulden - signalen en oplossingen

P&O-ers zien het aantal loonbeslagen stijgen (Nibud). Het aantal werknemers met schulden groeit. Hoe herkent u een medewerker met financiele problemen en wat kunt u preventief doen?

Signaleren van financiële problemen

P&O’ers merken meestal dat een werknemer financiële problemen heeft als er beslag op loon wordt gelegd. Maar er zijn ook andere signalen die kunnen wijzen op een schuldprobleem. Verzuim bijvoorbeeld, of als een werknemer vraagt om een lening, een voorschot of extra uren. Ook stress of concentratieproblemen kunnen voortkomen uit het hebben van schulden.

Andere signalen zijn:

 • werknemer leent van collega
 • ongelukken door dubbele banen
 • bezoek van deurwaarders aan organisatie
 • verzoek om assistentie bij contact met deurwaarders
 • verruiming van secundaire arbeidsvoorwaarden
 • verzoek om uitbetaling van vakantie-uren 
 • verlof opnemen om schulden te regelen.


Problemen op de werkvloer voorkomen

U kunt de volgende dingen doen om financiële problemen op de werkvloer te voorkomen.

 • Maak financiële problemen bespreekbaar in de organisatie.
 • Zorg dat u de signalen herkent.
 • Stimuleer de werknemer om problemen op te lossen.
 • Informeer werknemers over het voorkomen van financiële problemen.

Naast bovengenoemde zaken kunt u nog meer doen om financiële problemen bij werknemers te voorkomen:

 • Personeelsleden bij wie beslag op het loon is gelegd, een vrijblijvende brief sturen waarin u vertelt dat ze bij u of bij de vertrouwenspersoon in uw bedrijf terecht kunnen om te praten over hun financiële problemen. Ook kunt u in deze brief naar andere instanties verwijzen, bijvoorbeeld het Nibud of schuldhulpverlening in uw regio.

 • Binnen uw bedrijf op centrale en anonieme plekken een folder leggen over financiële problemen of schulden (bijv: de Geldkrant van het Nibud). Zo'n plek is bijvoorbeeld bij de uitgang of de koffieautomaat.

 • Deze informatie ook meesturen met de salarisstrook.

 • In het kerstpakket een Budgetagenda stoppen.

 • Op intranet een link opnemen naar het Nibud en www.zelfjeschuldenregelen.nl

 • Hulp bieden bij de intake schuldhulpverlening

 • Hulp bieden bij het regelen van een betalingsregeling met de schuldeiser

 • Een voorschot of lening verstrekken

 • Hulp bieden bij het op orde brengen van de administratie.

Voorschot of lening

Het geven van een voorschot of lening aan een werknemer lost het probleem vaak alleen op korte termijn op.

De voordelen van het geven van een voorschot of lening zijn:

 • De werknemer kan het financiële probleem (tijdelijk) oplossen.

 • De werkgever biedt hulp aan de werknemer met een financieel probleem.

 • De stress van de werknemer wordt tijdelijk minder.

 • Het gevaar van eventueel loonbeslag wordt weggenomen.

 • De werknemer leent zonder rente.

 • De werknemer meldt zich niet ziek.


De nadelen van het geven van een voorschot of lening zijn:

 • De werkgever kan schuldeiser worden.

 • Er ontstaat een risico als de werknemer ontslag neemt; hoe wordt er dan terug betaald.

 • De werkgever denkt dat het probleem is opgelost, maar er is vaak slechts tijdelijk een deel van het totale probleem opgelost.

 • De werknemer ontvangt een periode minder inkomen.

 • De werknemer heeft er een schuld en een schuldeiser bij.

terug

Bron: Nibud