Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM Amsterdamwerknemer met schulden - loonbeslag

Loonbeslag is het beslag op (een deel van) het inkomen door de deurwaarder. Het loonbeslag is een teken dat de werknemer financiële problemen heeft.

De werknemer mag bij een loonbeslag een deel van het inkomen houden, de zogenaamde beslagvrije voet. De hoogte hiervan is afhankelijke van zijn gezinssamenstelling. De beslagvrije voet is – bij voldoende inkomen – minimaal 90 procent van de bijstandsnorm die voor de werknemer geldt, inclusief vakantiegeld. Het overige deel moet de werkgever verplicht overmaken aan de deurwaarder.

Een werknemer mag tijdens een loonbeslag niet worden ontslagen.

Meer informatie

Het Nibud heeft veel informatie over financiële problemen op de werkvloer. Zo kunt u een artikel aanvragen voor op het intranet of in het personeelsblad. Ook organiseert het Nibud workshops voor P&O’ers over het omgaan met schulden op de werkvloer. Tot slot heeft het Nibud verschillende voorlichtingsmaterialen die P&O’ers kunnen inzetten bij het (voorkomen van) financiele problemen op de werkvloer.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van het Nibud.
 

terug

Bron: Nibud