Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNVisie, Missie, Beleid, Doelstellingen, Strategie.....

“Capital isn't that important in business. Experience isn't that important. You can get both of these things. What is important is ideas.”
- Harvey Firestone, oprichter van Firestone Tire & Rubber Co.


Inleiding 
De basisuitgangspunten van ondernemen zijn vaak onderwerp van een Babylonische spraakverwarring. In dit bericht een interpretatie van een viertal begrippen die te pas en te onpas worden gebezigd in bedrijven en organisaties, maar die ook weer vaak tot misverstanden leiden.

De start
Bedrijven kunnen op verschillende manieren beginnen. Meestal is er ergens een mens die een leuk talent heeft. Hij (of zij natuurlijk) past dat vaak onwetend van zijn talent toe en soms is er iemand anders die hem vraagt of hij dat ook eens voor hem wil doen. Er komt meer vraag en na verloop van tijd besluit onze vriend om zijn kunstje bedrijfsmatig te gaan doen. Hij start een bedrijf. Daarvoor had hij dus een bijzonder talent (of noem het competentie) voor en het lef om ondernemer te worden. Toch een combinatie die niet al te vaak voorkomt.

Visie
Maar soms is er een ondernemer die een bijzonder extra talent heeft. Het talent om kansen te zien in de wereld door naar de wereld te kijken en die goed in te schatten, te zien wat de mogelijkheden zijn voor de wereld. Ford die doorhad dat de mensen graag mobiel wilden zijn en daarom besloot om auto’s in massaproductie te gaan maken. Gates die zag dat computers een deel van ons bestaan zouden worden, maar dat ze daarvoor wel allemaal op een makkelijke en eenduidige manier aangestuurd moesten worden. Silvia Toth die zag dat ook vrouwen behoefte hadden aan werk en daarom een uitzendbureau voor vrouwen begon. Ray Kroc die zag dat de broertjes McDonalds een gouden formule in handen hadden en hun concept de wereld in bracht. Deze mensen waren bijzonder omdat ze kansen zagen en ideeën hadden om die kansen uit te werken. Het waren zieners, visionairs. Om een onderneming echt succesvol te laten zijn heb je een visionair nodig, een leider met visie, die weet waar de kansen liggen in de toekomst. Visie is daarmee de basis van een succesvolle onderneming.
Een visie kan zich ontwikkelen, moet zich ontwikkelen, maar het ontwikkelen van een visie is voor weinigen weggelegd. Je kunt het niet leren, je hebt het of je hebt het niet. Een visionair aan de top van een onderneming is dan ook een garantie voor de toekomst!
Visie, het vermogen om kansen te zien, ideeën te krijgen, is daarmee de basis voor iedere onderneming.

Missie
Vanuit de visie wordt, als het allemaal een beetje goed gaat, een missie ontwikkeld. De missie van een bedrijf (of organisatie) is een mooie one liner die bij voorkeur begint met “Wij willen…”
“Wij willen werken makkelijker maken” (Apple), “Wij willen mensen plezier geven” (Disney) zijn treffende voorbeelden. Bij een klant, actief in engineering voor de ruimtevaart ontwikkelden we de missie “ wij willen creativiteit de ruimte geven”, waarmee ook de uitgangspunten van het HR beleid werden neergezet. De missie is de hoeksteen van het believe systeem van een onderneming. Iedereen die actief is binnen het bedrijf moet zich bewust zijn van de missie en ernaar leven.

Beleid
Van de missie wordt het beleid afgeleid. Niet alleen het commerciële beleid maar ook het financiële beleid, het HR beleid, het kwaliteitsbeleid en zelfs het ICT beleid. Dat kan weer verwoord door onder de missie een aantal van deze uitgangspunten op te nemen. De getuigenis van het bedrijf wordt dan “wij willen…….” en vervolgens “Daarom”gevolgd door een opsomming van beleidsuitgangspunten.

Doelstellingen
Vervolgens kunnen, vanuit het beleid de doelstellingen worden geformuleerd. Moeten doelstellingen SMART zijn? Niet perse, als ze maar concreet, meetbaar en bovenal uitdagend maar ook realistisch zijn. Doelstellingen heb je wel nodig, want als je niet weet waar je naar toe gaat dan leidt iedere weg je daarheen.

Strategie
Omgekeerd, als je weet waar je heen wilt moet je ook de juiste weg daarheen kennen. Om doelstellingen te kunnen realiseren is daarom een plan nodig hoe deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden, de strategie.
Bij het opstellen van een strategie wordt overigens maar al te vaak één belangrijk ding over het hoofd gezien. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden, het is dan ook verstandig dat meer dan één weg te plannen, anticiperen op verassingen maakt het leven makkelijk en weg naar succes eenvoudiger.

Epiloog
De basis van een succesvolle onderneming is de visie van een visionair. Uit deze visie wordt een missie ontwikkeld, welke missie weer de basis is voor beleid. Binnen de uitgangspunten van het beleid worden doelstellingen geformuleerd en als de doelstellingen bekend zijn wordt een strategie bepaald om die doelstellingen te kunnen realiseren.
Zijn al deze stappen nodig om succesvol te kunnen ondernemen? Niet echt. Zonder een echte visie weten veel bedrijven te overleven. Zonder missie gaat het ook nog wel. Geen beleid wordt al wat moeilijker en zonder doelstellingen en strategie werken is toch kamikaze gedrag.
Iedere onderneming houdt op een gegeven moment op te bestaan. Het is de taak van het management om dat moment zo ver mogelijk vooruit te schuiven. Als het management een visionair als leider heeft, een goede missie en beleid weet te ontwikkelen, waar ze het personeel achter kunnen krijgen, duidelijke doelstellingen heeft en een strategie om die te bereiken, dan is dat moment echt veel verder weg dan wanneer er van dag tot dag wordt geleefd zonder echt te weten wat, waarom en hoe. 
 

terug