Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM AmsterdamVertrouwenspersoon

Klachten van medewerkers die werkgerelateerd zijn, zijn vaak moeilijk te bespreken met de werkgever of collega's. Wij hebben gemerkt dat er grote behoefte kan bestaan aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Bij diverse bedrijven worden wij regelmatig ingeschakeld om als vertrouwenspersoon op te treden of om te bemiddelen bij problemen.
Zowel werkgever als medewerker ervaren deze dienst als nuttig en prettig. 


Personeelsdiensten

Arbo Advies