Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNVakantiedagen

Werknemers hebben jaarlijks een wettelijk recht op vakantie van minimaal 4 keer de werkduur per week. Iemand die vijf dagen per week werkt, heeft dus jaarlijks recht op 4 x 5 = 20 dagen. Een werknemer die twee dagen per week werkt, heeft per jaar 4 x 2 = 8 vakantiedagen. Daarnaast mag de werkgever nog een aantal extra dagen- de zogenaamde bovenwettelijke dagen- toekennen.

Werknemers mogen tussen 30 april en 1 oktober twee weken aaneengesloten op vakantie. De werknemer moet altijd om toestemming vragen. Heeft de werkgever bezwaar, dan moet hij dat binnen twee weken na de indiening van het verzoek onder opgaaf van redenen meedelen.

Doet hij dit niet binnen twee weken, dan is de vakantie vastgesteld op basis van de wensen van de werknemer. U mag het verzoek alleen weigeren bij zwaarwegende bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement of een grote order die voor een bepaalde datum af moet zijn. Stel dat u een grote order moet afwerken voor 1 augustus, dan mag u vakantieverzoeken voor de maand juli afwijzen. De betreffende medewerker moet dan wel onmisbaar zijn, omwille van zijn specifike kwalificaties of omdat alle handjes nodig zijn.

U kunt medewerkers niet verplichten om elk jaar alle vakantiedagen op te maken. Zij mogen wettelijke vakantiedagen vijf jaar meenemen. Alleen over de bovenwettelijke vakantiedagen mag u afwijkende  -schriftelijke- afspraken maken.

 

terug