Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual MediaVakantiedagen - verplicht verzetten

Het is mogelijk dat in de arbeidsovereenkomst of in de cao staat opgenomen wanneer werknemers hun vakantiedagen kunnen/ moeten opnemen (denk bijvoorbeeld aan de ‘bouwvak’).

Voor zover de vakantiedagen niet worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in de cao, ligt het initiatief van het opnemen van vakantiedagen bij de werknemer. Als een werknemer vakantiedagen wil opnemen, moet hij dit – het liefst schriftelijk –  aan u als werkgever doorgeven, ongeacht of u naar zijn vakantieplannen hebt gevraagd. U moet bij het vaststellen van de vakantieperiodes in principe de wensen van zijn werknemer volgen. U kunt echter een verzoek van uw werknemer afwijzen op grond van gewichtige redenen. Hiervan is alleen sprake, als uw bedrijf in grote problemen zou raken als u wel op het verzoek zou ingaan.

Verzoek afwijzen
Wilt u het verzoek afwijzen, dan moet u dit doen door de werknemer binnen twee weken na het ontvangen van de vakantie-aanvraag schriftelijk op de hoogte stellen van de afwijzing onder vermelding van de gewichtige reden. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunt u van tevoren een andere termijn schriftelijk vastleggen. Bovenwettelijk zijn de dagen die de werknemer meer heeft dan vier keer zijn normale arbeidsduur.

Als u niet binnen de geldende termijn reageert, is de vakantie vastgesteld zoals de werknemer dat wil. Als u een verzoek om opname van de minimale vakantieperiode van twee weken (één periode van twee weken of twee perioden van elk één week) afwijst, moet u wel de mogelijkheid bieden om een andere aaneengesloten periode van twee weken of om twee keer een aangesloten periode van één week op te nemen.

terug