Libra personeelsdiensten


Referentie

"Voor het eerst een medewerker aannemen was voor ons een hele stap. Libra Personeelsdiensten heeft ons succesvol begeleid bij het organiseren van dit traject. "

Vincent Kleine Visual Mediastage - stagevergoeding

Als stagebedrijf bent u niet verplicht de stagiair een vergoeding te betalen, maar het is wel gebruikelijk hem een vergoeding voor zijn gemaakte onkosten te geven. Vaak ontvangt de stagiair naast de onkostenvergoeding ook een (kleine) beloning.

Dienstbetrekking
Er bestaan geen algemene richtlijnen voor de hoogte van de stagevergoeding. U moet met de beloning echter wel oppassen. Als de stagiair voor elk uur stage loon ontvangt, kan de Belastingdienst concluderen dat er sprake is van een dienstbetrekking.
Ook als u een te hoge onkostenvergoeding geeft kunt u in de problemen komen. De Belastingdienst kan dan van mening zijn dat de stagiair loon ontvangt en dat er dus sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat u de stagiair minimaal het minimumloon moet betalen of dat u een naheffing krijgt voor de loonheffingen. 

terug

Bron: De salarisadministrateur