Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNStage - fictief dienstverband

Met werknemers heeft u een echte dienstbetrekking. Hiervan is sprake als de arbeidsrelatie met deze werknemer voldoet aan de volgende kenmerken.

Een fictieve dienstbetrekking heeft niet alle kenmerken van een volwaardig dienstbetrekking, maar wel een aantal. Daarom wordt het niet als een echt dienstverband beschouwd, maar wel als een fictief dienstverband.

Voor fictieve dienstverbanden gelden vrijwel dezelfde regels als voor echte dienstverbanden. Fictieve dienstbetrekkingen komen bij stagiaires veel voor. Ze staan meestal niet onder een arbeidscontract, maar ontvangen wel een stagevergoeding. Als dit een onkostenvergoeding is, bijvoorbeeld voor de reiskosten, is er geen sprake van een echte of fictieve dienstbetrekking en hoeft u geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Als het meer om een beloning gaat, is er sprake van een fictieve dienstbestrekking. Dan moeten loonbelastingen, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden ingehouden en afgedragen. U hoeft geen premies werknemersverzekeringen te berekenen, want dat moet alleen als het om een echt dienstverband gaat.

terug