Libra personeelsdiensten


Referentie

"Libra Personeelsdiensten verzorgt bij Tijd Beursmedia het volledige pakket personeelszaken en loonadministratie. "

Danny Bresseleers TBM Amsterdamstage - afdrachtvermindering voor een stagiair

Als het gaat om een stagiair die stage loopt in het kader van een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg op mbo-niveau 1 of 2, kunt u inderdaad onder voorwaarden in aanmerking komen voor de afdrachtvermindering onderwijs.

Zorg er dan voor dat u een kopie van de leer-werkovereenkomst heeft met daarin informatie over:

Heeft u geen kopie van de leer-werkovereenkomst maar wel een verklaring van het Regionaal Opleidingscentrum waaruit blijkt dat de stagiair de beroepsopleidende leerweg volgt, dan is dat ook voldoende. Zorg ervoor dat u de kopie of de verklaring bij uw loonadministratie bewaart. In dat geval kunt u de afdrachtvermindering onderwijs toepassen zolang aan de voorwaarden wordt voldaan, maar u kunt de vermindering niet meer toepassen als een stagiair het examen heeft behaald of tussentijds met zijn opleiding is gestopt.

terug

Bron: de Salarisadministrateur