Libra personeelsdiensten


Referentie

" Libra Personeelsdiensten treedt voor Betten Financial News op als personeelsadviseur in de breedste zin van het woord, en naar volle tevredenheid."

Pim van Dijk - BFNMotiveren

Eén van de belangrijkste taken van managers is om anderen zo ver te krijgen dat zij doen wat je graag wilt hebben dat er gedaan wordt. Maar ja, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De mate van het succes, waarmee medewerkers een bepaalde klus klaren, wordt in hoge mate, naast hun vakbekwaamheid, bepaald door hun motivatie. De hamvraag is daarbij natuurlijk: 'Hoe krijg en houd ik mijn medewerkers gemotiveerd?'

Mensen motiveren zichzelf
Mensen motiveren kan eigenlijk niet maar u kunt als manager wel de omstandigheden creëren waardoor mensen zichzelf motiveren. De sleutel tot zelfmotivatie ligt in het begrip 'communicatie' en is sterk afhankelijk van uw vaardigheden daarin als manager. Omdat motivatie heel dicht bij demotivatie ligt treft u hieronder enkele praktische communicatietips aan waarmee u de voorwaarden kunt scheppen tot optimaal gemotiveerde medewerkers.

Tip 1: Immateriële beloning werkt langer
Maak niet de fout om uw heil te zoeken in een financiële beloning. Het effect daarvan is doorgaans van korte duur. Het aanmoedigen van uw medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen werkt beter. Laat merken dat u het waardeert als iemand initiatieven vertoont.

Tip 2: Inspraak in werkzaamheden
Geef uw medewerkers, voor zover mogelijk, de kans op zelf te bepalen hoe zij hun werkzaamheden moeten doen en niet altijd via de manier die u zou kiezen. Als zowel de werkzaamheden als de manier waarop die moeten worden uitgevoerd vast staan bent u bezig om 'lopende-band- werkers' te creëren en dit heeft een funeste uitwerking op iemands motivatie.

Tip 3: Sta open voor ideeën
Leg de door medewerkers aangedragen ideeën niet zomaar naast u neer. Luister met aandacht naar hun ideeën en vraag waar nodig toelichting. Ook al is de idee niet toe te passen dan nog is het verstandig om uw medewerkers aan te moedigen door te gaan met het leveren van ideeën. Complimenteer iemand altijd voor het aangedragen idee.

Tip 4: Informeer
Eén van de grootste demotivatoren is het gebrek aan informatie. Informeer uw medewerkers, het liefst vooraf, om onnodige onzekerheden, twijfels of angsten weg te nemen. Denk niet al te snel: 'Dat hoeft of wil men niet weten'. Zorg voor multi-channeling; dus niet alleen informeren via een nieuwsbrief, e-mail, sms-jes,maar ook door uw persoonlijke optreden; individueel en/of voor een groep.

Tip 5: Concrete doelstellingen
Wees niet te vaag in het stellen van doelstellingen; wees specifiek en pas daarbij tip 4 toe. Bedenk dat, hoe beter men geïnformeerd is over de doelstellingen van de onderneming en uw persoonlijke doelstellingen, er minder zal worden gespeculeerd
over uw bedoelingen.

Tip 6: Complimenteer
Denk niet: 'Als ik niets zeg weten mijn mensen dat ik tevreden ben.' Want dan slaat u de plank volledig mis. Ieder mens heeft behoefte aan waardering en die kunt u geven in de vorm van een compliment. Geef geen vage complimenten maar wees ook daarin specifiek. Wanneer u ziet dat iemand iets goed heeft gedaan, complimenteer dan direct en vertel waarom ze het compliment hebben verdient.

Tip 7: Afspraak is afspraak
Als manager leeft u in een glazen kooi en uw medewerkers houden u nauwlettend in de gaten. Versterk hun motivatie door u altijd aan uw afspraken te houden en houdt u de regels die u zelf heeft opgesteld. Wees consequent!

Tip 8: Schrap nutteloze bijeenkomsten
Als uw medewerkers het al erg druk hebben kan hun motivatie in gevaar komen door hen routinematige vergaderingen of andere bijeenkomsten te laten bijwonen waardoor hun werkvoorraad alleen maar toeneemt. Vraag u daarom af of de bijeenkomst echt nodig is en of iedereen daar ook de gehele tijd bij moet zijn.

Bron: Phil H. Kleingeld 

terug